15 Vortoj de la tagoj - Leciono 2

You may observe that Esperanto is so simple in terms of grammar that you can understand by yourself some constants like:

Simple not? That is why I like it! Have fun with the vocab. bellow.


KONFIRMI
en: to confirm, to corroborate
pt: confirmar

1. Plicertigi la verecon, sendubecon de io:

La okazo konfirmis la teorion de esploristoj.
La registaro malkonfirmis la novaĵon pri ribelo.
Mi jam ricevis la konfirmon pri ricevo de mia mendo.
Li konfirme skribis al mi pri tio.

2. Sankcii, ratifiki:

Reĝo konfirmis la decidon kaj subskribis la ordonon.
La testamento jam estas konfirmita.
Dum kunveno konfirmiĝis la antaŭaj decidoj.


PENDI
en: to hang, to droop
pt: pendurar

1. Esti alligita per unu ekstremo tiel, ke la cetero estas libera, ne tuŝante la teron aŭ plankon:

Sur la muro pendis belega bildo.
Tie staris la hundo kun elpendanta lango.
Malpendigu ĉi tiun pentraĵon, ĉar mi ne ŝatas ĝin!
Super la pordo de la butiko pendis lumigebla elpendaĵo.
Li donacis al ŝi belajn orajn orelpendaĵojn.

2. Esti levita de sur la tero per ŝnuro ĉirkaŭ la kolo, kaj morti de premsufoko:

Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu.
En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
Pendonto ne dronos.
Li ne plu volis vivi kaj decidis sin pendumi.


3. Resti senmove super iu aŭ io, ŝvebi:

La luno pendis en la ĉielo.
La balono flugpendis en la aero.


NAIVA
en: naive - Adjective of a person or action showing a lack of experience, wisdom or judgment. Innocent.
pt: ingênuo, inocente.

1. Sensperte malkaŝema kaj kredema, kiel infano:

La knabino estis juna kaj naiva.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Naivuloj jam ne ekzistas.
Ŝia naiveco permesas al viroj uzi ŝin.
Ŝi estas naivega (iom stulta pro troa naiveco).

2. Senartifika, ne montranta pripensadon aŭ spertiĝon:

Via amo estas naiva.
La virino naive rakontis, kiel ŝi lin delogis.


OPORTUNA
en: handy, opportune, convinient
pt: oportuna

1. Facile uzebla pro bona adaptiĝo al sia destino:

Miaj ŝuoj ne estas tre belaj, sed ili estas tre oportunaj.
Ni oportune sidis sur la sofo.
Li inventis diversajn oportunaĵojn, kiuj faciligas al ni la vivon.
Neniu dubis pri la oportuneco de tiu belega aŭto.

2. Faciliganta ian agon, faron pro sia ĝusta konveneco:

Ni atendu pli oportunan tempon por paroli pri tiaj aferoj.
Tiu ekspozicio estas oportuno por montri la utilecon de Esperanto.
Aĝo maljuna ne estas oportuna.
La demando estas tre maloportuna!
Mi ne volas vin maloportuni, pro tio mi jam foriras.


RUZA
en: smart, clever, cunning, sly
pt: inteligente, esperto

Kapabla elpensi lertajn, artifikajn rimedojn, por atingi celon, kaj uzi ilin, ne rimarkate de aliaj:

Alian fojon mi estos pli ruza kaj mi pli min gardos.
Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata.
Tiuj ruzulinoj ruze eltiris de mi la sekreton.
Neniu provu ruzi kontraŭ li.
Ŝi denove trovis iun ruzaĵon kaj elturniĝis.
Neniu iam povis vidi ĉe mi ian ruzecon.
Li estas senruza persono. Eble pro tio li estas mia plej bona amiko.


KOMFORTO
en: confort
pt: conforto

Ĉio, kio igas la vivadon pli facila, la loĝadon pli oportuna, la hejmon pli ripoziga; ĉio, kio malpliigas penon kaj laciĝon en la ĉiutaga vivo:

La komforto ne ĉiam kuniĝas kun la lukso.
En Afriko vivcirkonstancoj ne estas komfortaj.
Ĉu vi sentas vin komforte?
La tuto de malriĉaj landoj, en kiuj la industria revolucio ne komfortigis la vivkondiĉojn de plej multaj homoj, nomiĝas tria mondo.
Ŝi dormis en senkomforta lito.
Estis tre malkomforte kuŝi sur la planko.


ADHERI
en: to adhere (scientific language). Represent truthfully and in detail: "the account adhered firmly the fact". To belive in. To observer, to represent.
pt: aderir, respeitar, cumprir com.

Supraĵe gluiĝi sur io; supraĵe fiksiĝi pro ia speciala forto:

La du randoj de la vundo adheris.
Por garantii firman adheron necesas ŝmiri gluon sur ambaŭ surfacoj.
Adhera rubando malhelpis la fluadon de la sango.


STRIKTA
en: tight
pt: apertada, estrita, sevaro, rigoroso.

1. Tre streĉe alĝustigita:

Li havis sur si striktan veston.
La kamizolo sidis sur mi strikte kaj streĉite.
La dancistino havis belan striktaĵon (veston, kiu strikte adheras al la korpo).

2. Severe preciza, rigora, ne permesanta deflankiĝon:

Mi vizitas lernejon kun ege striktaj reguloj.
Ŝi spitis la striktecon de reguloj kaj foriris ien nokte.


RIVELI
en: to reveal, to develop
pt: revelar, desenvolver

1. Aperigi, malkovri tion, kio estis nekonata, nevidebla aŭ sekreta:

Mi al neniu rivelos miajn planojn.
Rivelo de malagrablaj faktoj surprizis lin.

2. Aperigi per specialaj kemiaj banoj la latentan bildon (negativon aŭ pozitivon) sur la impresita tavolo de plako, filmo aŭ papero:

Oni ne kuraĝis riveli kaj kopii tian foton.
Rivelanto (rivelilo) estas substanco, konvena por rivelado, kaj ankaŭ ĝia solvaĵo en akvo.


AKLAMI
en: to applaud, to acclaim
pt: aplaudir, aclamar

Per favoraj krioj akcepti, saluti (se paroli pri granda amaso):

Ĉiuj aklamis kaj honoris la princon.
Oni aklame nomis lin prezidanto.
Li fariĝis la unua prezidanto per aklamo.


STREBI
en: to strive for, to aspire
pt: aspirar

Energie streĉi la fortojn de la korpo, menso aŭ spirito, por atingi celon:

Li strebas al riĉeco.
Ni devas trovi amikojn, kiuj apogos nin en la strebo.
Ekzistas homoj, kiuj de tempo al tempo sentas strebadon al poezio.


CETERA
en: remaining, rest of
pt: restanto, o resto, o que sobra

Restanta, ankoraŭ ne menciita:

La asocio plibonigu la fluon de informoj inter la membroj, la landaj asocioj, la komitato, la estraro, CO kaj ceteraj instancoj ligitaj al UEA.
Cetere, ĉu vi scias, ke ŝi jam havas bebon?
Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.


KONTAĜI
en: to communicate/transmit an infectious disease
pt: contágio

Komuniki malsanon per senpera aŭ pera kontakto inter du vivuloj:

La ratoj kontaĝas diversajn malsanojn.
Tiu malsano ne estas kontaĝa.
Ĉi-monate ni spertis kontaĝan infektadon de lernantaro.


ĈAGRENI
en: to grieve, to annoy, to vex, to worry
pt: lastimar (morte), preocupar-se

1. Kaŭzi malplezuron al iu, kontraŭstarante al ties intencoj aŭ deziroj:

Tiu perdo de tempo min ege ĉagrenis.
Li estis ĉagrenita, ke oni lin tiel trompis.
Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.

2. Aflikti:

Ŝia morto tre ĉagrenis min.
La pupo rompiĝis kaj la infano ĉagreniĝis.
Tamen sian rideton li ne perdis ankaŭ en tiu ĉagrena okazo.


ĈANTAĜI
en: to blackmail
pt: chantegear

Devigi iun per skandalminaco pagi monon aŭ doni avantaĝon:

La amaĵistino komencis ĉantaĝi la ministron.
Mi ne cedis al ilia ĉantaĝo.
Tiu ĉantaĝisto scias multajn sekretojn kaj vivtenas sin per ĉantaĝoj.


Fonto: http://en.lernu.net/lernado/vortoj/tagovortoj/arkivo.php


2013-08-18 15:03:22
Mi provas paroli Esperanton

Ĉu vi vidas? Mi estas pretendante esti kapabla paroli 6 diferent lingvoj, kaj malgraŭ tio ekzistas grandega ŝanco por perdi bonan oportunity pro manko en lingvo understainding. Kaj ĉio ĉi procezo ne estas justa! Mi neniam estos en egala nivelo kiel denaska parolanto. Esperanto estas foiron kaj simpla. Ĉi tiu lingvo havas solidajn bazojn, kaj mi apreciate ĝin.
RSS Feed
"A vida é curta demais para ser pequena / The live is so short to be small / Das leben zu kurz sind für kleine sein". (Benjamin Disraeli)